INFORMACJE O SYSTEMIE
System OTAGO (poprzednia nazwa RATUSZ) jest użytkowany od 1991 roku. Jest to elastyczny, w pełni konfigurowalny system informatyczny oparty na technologii firmy ORACLE. Składa się z kilkudziesięciu współpracujących ze sobą aplikacji, które są zestawiane w jeden zintegrowany system wg potrzeb i wymagań klienta. Poszczególne moduły mogą pracować niezależnie od siebie, co umożliwia etapową realizację wdrożeń. W ten sposób proces kompleksowej informatyzacji urzędu można dostosować do jego możliwości finansowych, dochodząc stopniowo do systemu kompleksowego, w pełni zintegrowanego.

System OTAGO przeznaczony jest dla jednostek administracji samorządowej, jednostek edukacyjnych oraz firm komunalnych. Dzięki pełnej skalowalności system znakomicie sprawdza się przy wspomaganiu pracy urzędów obsługujących zarówno małe jak i duże ośrodki miejskie, powiaty czy nawet województwa.

Aktualnie system jest eksploatowany u 161 Klientów.


PREZENTACJE
Jeżeli są Państwo zainteresowani prezentacją możliwości naszych programów prosimy o kontakt z Działem Handlowym . Jako jedna z niewielu firm przeprowadzamy prezentacje gotowego, działającego systemu!


LISTA PODSYSTEMÓW
.:Podsystemy ewidencyjne
ELUD Ewidencja Ludności
ENIER-BL Ewidencja nieruchomości - budynki, lokale
ENIER-G Ewidencja nieruchomości - grunty
EON Ewidencja odpadów i nieczystości
ETN Ewidencja Transportu Nieczystości
FSS Fundusz Świadczeń Socjalnych
GEOD Obsługa Zasobu Geodezyjnego
KSON Kompleksowy System Obsługi Nieczystości
POGOS Ewidencja działalności gospodarczej
WYBORY Obsługa Wyborów
 
.:Podatki i opłaty
EWZ Naliczanie i windykacja opłaty/podatku od posiadania psów
KAKSON Księgowość Analityczna Kompleksowego Systemu Obsługi Nieczystości
KAOD Windykacja opłat z ustawy o drogach publicznych
NWPOJ Naliczanie i windykacja podatku od środków transportowych
OPD Opłata dodatkowa
OPGRU Podsystem opłat gruntowych
PNIER Naliczanie podatku od nieruchomości
PPDP Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
PROL Naliczanie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
SOE Obsługa egzekucji komorniczych
WNIER Windykacja podatku od nieruchomości
WOGRU Windykacja opłat za wieczyste użytkowanie gruntów
WPOJ Windykacja podatku od środków transportu
WPPW Windykacja PPW
WROL Windykacja podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
ZAK Zwrot podatku akcyzowego
 
.:Podsystemy budżetowe
FK Obsługa finansowo-księgowa
FKJB Obsługa finansowo-księgowa jednostki budżetowej
FKORG Obsługa finansowo-księgowa organu
FKPLAN Obsługa planu budżetu
GM Gospodarka materiałowa
GRU Obsługa generalnego rejestru umów wraz z omówieniem umów dochodowych waloryzowanych.
IWM Automatyczne księgowanie wpłat na rachunki indywidualne
JPK Jednolity plik kontrolny
KADRY Obsługa kadr
KASA Obsługa kasy dochodowej i wydatkowej
OZP Obsługa Zamówień Publicznych
PLBUD Obsługa planowania budżetu oraz Plan budzetu
PLZ Planowanie budżetu zadaniowego
PŁACE Płace
ST Gospodarka środkami trwałymi
VATC VAT Centralny
WPBUD Obsługa wpływów budżetowych.
WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa
WYBUD Obsługa wydatków budżetowych
 
.:Podsystemy socjalne
DOCZ Obsługa dopłat czynszowych
DOEN Dodatki Energetyczne
OFA Obsługa funduszu alimentacyjnego
RODZINA+ RODZINA +
STP Obsługa stypendiów i zapomóg szkolnych
SWR Obsługa świadczeń rodzinnych i opiekuńczych
 
.:Inne podsystemy
ADMIN WEB
BHP
BIP Biuletyn Informacji Publicznej
Edicta Elektorniczny Obieg Dokumentów
EOD Elektroniczny Obieg Dokumentów
EPORTAL Elektroniczny portal dla jednostek budżetowych
E-URZĄD Elektroniczny Urząd
GENRAP Obsługa korespondencji seryjnej i inne moduły pomocnicze
GRIP Genralny Rejestr informacji Pracowniczej
INFOPUNKT Punkt informacyjny
INSO Informator użytkownika systemu
KADRY ITCell
KOALA Obsługa koncesji
KOKPIT Centrum informacji zarządczej
KOS Obsługa kartotek systemu
KSOD Kompleksowy System Obiegu Dokumentów
LOK Obsługa lokali komunalnych
Miasto 365 Miasto 365
MONITOR Monitorowanie pracy urzędu
OCP Ocena Pracownicza
PŁACE ITCell
PPW Przekształcenie użytkowana wieczystego w prawo własności oraz windykacja
RADNI Obsługa Diet Radnych
REKR Rekrutacje pracowników
RISS Rejestracja i śledzenie spraw
SPOKO System pomocy, obsługi i konsultacji OTAGO
SZKOLENIA
W500_PLUS
WIND Systemy windykacyjne
zet.WIBO Budżet Obywatelski zet.WIBO
 
.:Platforma Zarządzania Oświatą
EDU GK Centralny system bezpieczeństwa
EDU KSR-IN Informator rekrutacyjny dla rodziców
EDU PZO-AOK-EGZ Egzekucja obowiązku kształcenia
EDU PZO-DRUKSW Wydruk świadectw i dokumentów szkolnych
EDU SzkolnyLider Szkolny lider
EDU UBEZP-MAJ Ubezpieczenia majątku
 
.:Rozwiązania informatyczne dla wodociągów i ciepłownictwa
EDU KSR-G Rekrutacja do gimnazjów
EDU KSR-PNG Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
EDU KSR-SP Rekrutacja do szkół podstawowych i gimnazjów
EDU PZO-AO Arkusz organizacyjny
EDU PZO-AOK Obowiązek kształcenia
EDU PZO-DOF Obsługa dofinansowania dla pracodawców
EDU PZO-DOF-JN Obsługa dofinansowania jednostek niepublicznych
EDU PZO-DYZN Dyżury nauczycieli
EDU PZO-DZE-MOB Mobilny dziennik elektroniczny
EDU PZO-EGZZ Egzaminy zewnętrzne
EDU PZO-KOM Komunikacja wewnętrzna
EDU PZO-KSZ Zarządzanie księgą zastępstw
EDU PZO-PLAN Plan lekcji
EDU PZO-STYP Zarządzanie stypendiami
Edukacja
PK AXAPTA PK AXAPTA
PK eBOK Internetowe biuro obsługi klienta
PK IMPULS Impuls-BPSC
PK KOM-BOK Biuro obsługi klienta, obieg dokumentów i spraw, sprzedaż pozostała
PK KOM-INKASO PRO System do zbierania odczytów i fakturowania mobilnego w terenie
PK KOM-MEDIA System billingowy do rozliczania mediów komunalnych
PK KOM-NET Licznikownia, Inwestycje i Remonty, GIS, Zlecenia, Awarie
 
Witryna używa plików ciasteczek (cookies) wyłącznie do przechowywania danych sesyjnych. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystanie ciasteczek prosimy wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej.